หน้าแรก > ภาพกิจกรรม > นายมานะ จุลรัตน์ จัดอบรมสัมมนา ณ สายธาร รีสอร์ท ชลบุรี
ประธาน สร.กลุ่มเดลต้า คืนกำไรความรู้ให้กับสมาชิกสหภาพ

         เมื่อวันที่ 21-22 พ.ค.2554 ที่ผ่านมา นายมานะ จุลรัตน์ ประธานสหภาพแรงงานกลุ่มเดลต้าอีเลคโทรนิคส์ ประเทศไทย จัดอบรมสัมมนา หัวข้อ "อบรมพ.ร.บ.7 สร้างความรู้ สู่มาตราฐาน แรงงานไทย" ณ สายธารรีสอร์ท จ.ชลบุรี โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้แก่สมาชิกหลายคน อาทิ

  1. อาจารย์ทรงพล เปรมอนันต์ บรรยาย พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 พร้อมกับเชิญชวนสมาชิกที่มีญาติพี่น้องที่  
      ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ให้หันมาใช้มาตรา 40  และการแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.ประกันสังคม 
   
   2. อาจารย์จำรัส ไชยลังกา ซึ่งถือว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านแรงงานอีกท่าน ได้ บรรยายเกี่ยวกับ พ.ร.บ.แรงงาน
        บรรยากาศสนุกทั้งคนฟังและวิทยากร และได้ซักถามปัญหาอย่างเป็นกันเอง 

   3.ท่านประธานสหภาพแรงงานเดลต้าอีเลคโทรนิคส์ ประเทศไทย ได้เป็นวิทยากรร่วม บรรยายในหัวข้อและ
       สวัสดิการต่างๆ ภายในที่ทำงาน 

การอบรมสัมมนา ในครั้งนี้สนุกและเต็มไปด้วยความรู้ที่เพื่อนพ้องและน้องพี่ชาวผู้ใช้แรงงานได้รับ  งานครั้งจะสำเร็จ
มิได้เลย ถ้าขาดผู้ให้การสนับสนุน ต้องขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนทุกท่าน อาทิเช่น

    1.ท่านอาจารย์พนัส ไทยล้วน ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย
    2.ท่านอาจารย์ทรงพล  เปรมอนันต์ ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
    3.ท่านอาจารย์จำรัส ไชยลังกา กรรมการแรงงานสัมพันธ์(ค.ร.ส.)กระทรวงแรงงาน
    4.ท่านประธานสหภาพแรงงานกลุ่มเดลต้าอีเลคโทรนิคส์ ประเทศไทย นายมานะ จุลรัตน์

       นอกจากนี้คณะกรรมการสหภาพยังจัดงานเลี้ยงปาร์ตี้ให้กับสมาชิก สร้างความสนุกสนานและเป็นที่ชื่นชอบของสมาชิกที่ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และยังมีเพื่อนสหภาพแรงงานต่าง ๆ เจ้าหน้าที่สภา ที่ได้ให้เกียรติไปร่วมงานและร่วมกิจกรรมด้วย